$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 21-01-2019 | 10:46GMT+7

Huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Trường Tiểu học Hồ Sơn chưa được duyệt đã thu là sai quy định

TBV - Trong năm học 2018 - 2019, việc thực hiện các khoản thu tiền xã hội hóa giáo dục để bổ sung tăng cường cơ sở vật chất đang có dấu hiệu “mập mờ” trong các khoản thu chi tại Trường Tiểu học Hồ Sơn như: Bình quân, cào bằng mức thu xã hội hoá giáo dục; đứng ra thu cả tiền quỹ: Hội phụ huynh, Khuyến học, Đội…
Thu xã hội hoá trước, báo cáo sau… 

Theo văn bản số 376/PGD&ĐT ngày 05/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong trường học năm học 2018 - 2019 (gọi tắt là: Văn bản số 376/PGD&ĐT) có hướng dẫn các trường: “Không đứng ra thu, không quản lý sử dụng quĩ của các tổ chức như: Hội cha mẹ học sinh; Hội Khuyến học; Hội Chữ thập đỏ; tổ chức Đoàn, Đội. Các loại quỹ này do các Hội, Chi hội cơ sở trực tiếp vận động thu và quản lý sử dụng theo hướng dẫn của Hội cấp trên. Khuyến khích đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục theo đúng qui định…các nhà trường được phép tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh và các tổ chức tự nguyện ủng hộ, đóng góp theo nguyên tắc: Tự nguyện không ép buộc, không cào bằng;…”.

Văn bản số 376/PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào huyện Tam Đảo hướng dẫn, quy định như trên. Thế nhưng, theo thông tin, tài liệu phóng viên ghi nhận được phản ánh, thực tế tại Trường Tiểu học Hồ Sơn tại huyện 

Tam có biểu hiện bình quân, cào bằng mức thu xã hội hoá giáo dục; thu cả tiền quỹ: Khuyến học, Đội, hội phụ huynh.

Ngày 20/12/2018, làm việc với phóng viên về việc thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019, bà Trần Thị Bích Hằng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2018 - 2019, trường có 851 học sinh; nhà trường đã triển khai thu các khoản theo hướng dẫn của UBND huyện Tam Đảo. “Riêng tiền hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất 150.000đ/1hs/năm, nhà trường đã có báo cáo Phòng Giáo dục và Uỷ ban xã; trường chưa thu, đang chờ Hội đồng nhân dân xã cho ý kiến, sau đó mới triển khai thu”.
 

Bà Trần Thị Bích Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Sơn trao đổi với phóng viên.
 

Bà Trần Thị Bích Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Sơn tiết lộ: “Mức thu tiền tăng cường cơ sở vật chất Phòng Giáo dục cho phép trường được triển khai thu, nếu trường chưa đạt chuẩn thì được phép vận động phụ huynh học sinh đóng góp 150.000đ - 200.000đ/1hs/năm. Trường đang xin phép Uỷ ban nhân dân xã cho thu, xã chờ họp Hội đồng nhân dân xã cho ý kiến, xong mới cho trường thu. Tính cho đến ngày hôm này việc tiền xã hội hóa nhà trường đã nhận được 30 triệu đồng, nhà trường đã giao cho Chi hội phụ huynh nhận hộ để phục vụ việc trồng cây cối trong khuôn viên nhà trường và đổ bê tông trước cổng trường”.

Tuy nhiên, bà Hằng không chỉ ra được văn bản nào của Phòng Giáo dục và Đào huyện Tam Đảo và UBND huyện Tam Đảo hướng dẫn cho phép trường cào bằng mức thu tăng cường cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019 là 150.000đ/1hs/năm học. 

Được biết, theo công văn báo cáo “thực hiện các khoản thu năm học 2018 - 2019” của Trường Tiểu học Hồ Sơn, ngày 16/10/2018 tới Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: “Căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019. Trường Tiểu học Hồ Sơn đã xây dựng kế hoạch và dự trù huy động các khoản kinh phí do Phụ huynh học sinh đóng góp…Khoản thu xã hội hóa giáo dục nhà trường dự kiến vận động thu khoảng 96 triệu đồng/năm để bổ xung tăng cường cơ sở vật chất năm học 2018-2019 (nhà trường thu trên tinh thần vận động không ép buộc)”.

Văn bản số 376/PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào huyện Tam Đảo ban hành ngày 05/9/2018 hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong trường học năm học 2018 - 2019. Vậy mà, đến ngày 16/10/2018 (sau hơn 1 tháng Phóng GD&ĐT ra văn bản), trường Tiểu học Hồ Sơn mới có công văn báo cáo tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo. 

Sự việc trên khiến dư luận hoài nghi và đặt ra câu hỏi: Phải chăng trường Tiểu học Hồ Sơn đang làm trái văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo? tự ý vận động thu các khoản xã hội hóa giáo dục? Liệu rằng Các khoản thu đó có được công khai minh bạch hay không? Có đúng quy định hay không?

Trường chưa được phê duyệt đã thu là sai quy định

Ngày 20/12/2018, trao đổi với phóng viên về các vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo khẳng định: Năm học 2018 - 2019, UBND huyện Tam Đảo và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn thực hiện các khoản thu. Theo đó, các trường học không được phép bình quân, cào bằng mức thu xã hội hoá giáo dục; trường không được phép đứng ra thu và không được quản lý sử dụng các quỹ: Hội Khuyến học, quỹ Đội, quỹ Hội phụ huynh học sinh. “Trường nào đứng ra thu quỹ Đội, quỹ Khuyến học, quỹ Hội phụ huynh là trái quy định”, ông Tiến nói.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh: “Tính tới thời điểm hiện tại trường Tiểu học Hồ Sơn chưa được phê duyệt chung của Phòng. Việc các trường bình quân mức thu xã hội hoá giáo dục 150.000đ/1hs/năm học như vậy là không đúng quy định. Trường có quyền vận động, xã hội hoá giáo dục, mức thu có thể cao hơn hoặc thấp hơn 150.000đ; nhưng trường không được phép cào bằng, bình quân, ấn định mức thu xã hội hoá giáo dục”.

“Quan điểm của tôi là sẽ cho rà soát lại, sai là xử lý ngay, không nương nhẹ, không dung túng. Bởi vì, mình là người ban hành văn bản, mà người ta không thực hiện đúng văn bản hướng dẫn, thì dứt khoát phải xử lý cho đúng, để các trường khác làm việc cho chuẩn chỉ”, ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo nói.

Vậy tới đây, UBND huyện Tam Đảo và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo sẽ thanh kiểm tra; đồng thời xử lý sai phạm (nếu có) các vấn đề nêu trên như thế nào?
Bài và ảnh Cửu Long