$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 29-03-2018 | 10:53GMT+7

Hội Nông dân Thừa Thiên Huế: Giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân

TBV - Vừa qua, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 81 tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả phối hợp giữa Hội Nông dân với các cơ quan chuyên môn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh nhà và định hướng hoạt động năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
 

Năm 2018, các cấp Hội tiếp tục tăng cường công tác trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo của nông dân để cùng bàn bạc và có biện pháp phối hợp giải quyết hiệu quả. 

Năm 2017, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 81, UBND các cấp cùng các cấp Hội Nông dân đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tham gia hoà giải ở cơ sở.

Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp tổ chức 15 lớp và phối hợp với TƯ Hội NDVN tổ chức 02 lớp tập huấn, phổ biến, quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trợ giúp pháp lý cho 1.020 người tham gia; hòa giải thành 488 vụ liên quan đến tranh chấp đất đai, đất thổ cư, đất thừa kế, nhà ở, ly hôn, bạo lực gia đình, làm mương thoát nước, mâu thuẫn trong nội bộ của nông dân, quan hệ dân sự; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết 78 vụ khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, vệ sinh môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm...
 
Bài và ảnh Trần Văn Lập