$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 22-08-2019 | 10:14GMT+7

Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội

TBV - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội để chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý hình sự đối với những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm.
Báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành (gồm: Bảo hiểm xã hội- Công an - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Liên đoàn Lao động - Cục Thuế - Thanh tra Thành phố) trong 6 tháng đầu năm 2019, bà Đàm Thị Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 87,2% dân số; số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 84,7% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 87,3% số người thuộc diện tham gia BHTN; số người tham gia BHXH tự nguyện tốc độ gia tăng đạt 22,2%.

Thời gian qua, công tác thanh, kiểm tra liên ngành các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện 2.119 cuộc thanh tra, kiểm tra đơn vị, với tổng số tiền nợ 397,1 tỷ đồng, thu hồi được 218,4,5 tỷ đồng (đạt 49,5%), xử phạt hành vi chậm đóng BHXH tại 65 đơn vị với tổng số tiền phạt là 6,24 tỷ đồng.

Theo Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Đàm Thị Hòa, mặc dù tỷ lệ nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố đã giảm nhưng ý thức chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHYT của nhiều chủ sử dụng lao động chưa nghiêm túc; nhiều đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; người lao động nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn hạn chế, có tình trạng thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động có chiều hướng tăng... Tình trạng này đã dẫn đến quyền lợi người lao động không được đảm bảo.
Tham gia bảo hiểm y tế, người dân được hưởng nhiều quyền lợi khi khám, chữa bệnh.

Trước tình trạng đó, thực hiện quy chế phối hợp Liên ngành, trong 6 tháng cuối năm 2019, liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra các đơn vị nợ BHXH, kiên quyết xử phạt hành chính làm cơ sở để xử lý hình sự theo qui định.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội quận Nam Từ Liêm cho biết, trong 6 tháng đầu năm, phòng Lao động Thương binh xã hội và Bảo hiểm quận đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về lao động, việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH để đôn đốc thu nợ. Cụ thể có 22/35 đơn vị sau khi nhận được quyết định kiểm tra liên ngành đã thực hiện nộp hết số tiền nợ BHXH, BHYT với số tiền thu được hơn 3 tỷ đồng.

Theo ông Tuấn, để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện quy chế phối hợp liên ngành, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành các đơn vị nợ BHXH, các đơn vị chưa thực hiện đăng ký đóng BHXH cho người lao động; nâng cao trách nhiệm của tổ thu nợ BHXH…

Trung tá Đỗ Anh Ngọc, Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Long Biên cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Công an quận đã phối hợp với BHXH quận kiểm tra 45 doanh nghiệp nợ đóng BHXH 3,93 tỷ đồng, sau kiểm tra đôn đốc thu hồi được 3,27 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thu hồi 83,2% số tiền nợ.

Trong thời gian tới, Công an quận Long Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm điều 216 Bộ luật Hình sự, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cua người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn quận.

N. HoaBáo cáo về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành (gồm: Bảo hiểm xã hội- Công an - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Liên đoàn Lao động - Cục Thuế - Thanh tra Thành phố) trong 6 tháng đầu năm 2019, bà Đàm Thị Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 87,2% dân số; số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 84,7% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 87,3% số người thuộc diện tham gia BHTN; số người tham gia BHXH tự nguyện tốc độ gia tăng đạt 22,2%.

Thời gian qua, công tác thanh, kiểm tra liên ngành các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện 2.119 cuộc thanh tra, kiểm tra đơn vị, với tổng số tiền nợ 397,1 tỷ đồng, thu hồi được 218,4,5 tỷ đồng (đạt 49,5%), xử phạt hành vi chậm đóng BHXH tại 65 đơn vị với tổng số tiền phạt là 6,24 tỷ đồng.

Theo Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Đàm Thị Hòa, mặc dù tỷ lệ nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố đã giảm nhưng ý thức chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHYT của nhiều chủ sử dụng lao động chưa nghiêm túc; nhiều đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; người lao động nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn hạn chế, có tình trạng thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động có chiều hướng tăng... Tình trạng này đã dẫn đến quyền lợi người lao động không được đảm bảo.

Trước tình trạng đó, thực hiện quy chế phối hợp Liên ngành, trong 6 tháng cuối năm 2019, liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra các đơn vị nợ BHXH, kiên quyết xử phạt hành chính làm cơ sở để xử lý hình sự theo qui định.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội quận Nam Từ Liêm cho biết, trong 6 tháng đầu năm, phòng Lao động Thương binh xã hội và Bảo hiểm quận đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về lao động, việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH để đôn đốc thu nợ. Cụ thể có 22/35 đơn vị sau khi nhận được quyết định kiểm tra liên ngành đã thực hiện nộp hết số tiền nợ BHXH, BHYT với số tiền thu được hơn 3 tỷ đồng.

Theo ông Tuấn, để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện quy chế phối hợp liên ngành, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành các đơn vị nợ BHXH, các đơn vị chưa thực hiện đăng ký đóng BHXH cho người lao động; nâng cao trách nhiệm của tổ thu nợ BHXH…

Trung tá Đỗ Anh Ngọc, Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Long Biên cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Công an quận đã phối hợp với BHXH quận kiểm tra 45 doanh nghiệp nợ đóng BHXH 3,93 tỷ đồng, sau kiểm tra đôn đốc thu hồi được 3,27 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thu hồi 83,2% số tiền nợ.

Trong thời gian tới, Công an quận Long Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm điều 216 Bộ luật Hình sự, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cua người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn quận.
N. Hoa