$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 28-11-2019 | 09:39GMT+7

Hà Nội: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong CNVCLĐ

TBV - Mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2020.
LĐLĐ Thành phố nêu rõ, các cấp công đoàn Thủ đô cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung về Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2012, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô; Pháp luật về phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Cùng đó, các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền sửa đổi Luật Lao động năm 2012 và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, hướng đến lấy người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là trung tâm; Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua, có liên quan trực tiếp đến người lao động.
 

LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền đối thoại chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội cho hơn 150 CNVCLĐ Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.
 

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ được đa dạng hóa bằng các hình thức như thông qua các hội nghị hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, loa truyền thanh, bảng tin, cấp phát tài liệu, thông qua tọa đàm, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Hội thi tìm hiểu, thi trắc nghiệm, thi viết, hội thi sân khấu hóa...

Các cấp công đoàn sẽ tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng các tủ sách pháp luật tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân; tiếp tục đầu tư trang bị, cập nhật thêm các đầu sách pháp luật mới: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, Luật BHXH, BHYT, BHTN, ... nâng cao chất lượng hệ thống tủ sách pháp luật từ công đoàn cơ sở đến Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tổ chức thực hiện hiệu quả, đổi mới, lấy người lao động làm trung tâm, được triển khai tới đông đảo CNVCLĐ và các công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị tham gia, kết hợp với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
Bài và ảnh Phạm Diệp