$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 23-05-2019 | 09:59GMT+7

Hà Nội: Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm xã hội

TBV - Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết: Trong tháng 4/2019, BHXH Thành phố đã phát triển được 1.482 đơn vị tham gia mới với 3.224 lao động; đồng thời cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra 356 cuộc với tổng số tiền nợ là 40,97 tỷ đồng, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi người tham gia.
Tính đến hết tháng 4/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Thủ đô là 1.623.458 người, (tăng 102.879 người, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018), đạt 92,8% Kế hoạch UBND Thành phố giao, đạt 82,1% số người thuộc diện tham gia, số người tham gia. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện 23.601 người, đạt 78,6% Kế hoạch UBND Thành phố giao; số người tham gia BH thất nghiệp đạt 1.556.315 người tăng 99.218 người, đạt 97,5% Kế hoạch UBND Thành phố giao.

Số người tham gia BHYT là 6.730.951 người, tăng 370.743 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,8% dân số. Tính đến hết tháng 4/2019, số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 12.287,7 tỷ đồng đạt 28,3% Kế hoạch (trong đó 6 đơn vị có tỷ lệ thu cao nhất Thành phố là Văn phòng BHXH TP, quận Hoàn Kiếm, quận Nam Từ Liêm, huyện Ứng Hòa, quận Hà Đông và huyện Sóc Sơn).
 

Tuyên truyền phát triển tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn quận Long Biên. 
 

Theo Trưởng phòng Khai thác và thu nợ BHXH Hà Nội: Trong tháng 4, BHXH Thành phố đã phát triển được 1.482 đơn vị với 3.224 lao động. Tính đến hết tháng 3/2019, có 72.948 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với trên 1,6 triệu lao động; số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phải tính lãi là 2.172 tỷ đồng (tăng 58,6 tỷ đồng, tăng 0,14% so với tháng 3/2019).

Có 13 đơn vị có tỷ lệ nợ giảm so với tháng 3/2019; 18 đơn vị có tỷ lệ nợ tăng so với tháng 3/2019, trong đó 5 quận, huyện tăng nhiều nhất là: Mê Linh, Đông Anh, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân. Trong tháng 4, BHXH Thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 356 cuộc với tổng số tiền nợ là 40,97 tỷ đồng, sau thanh tra, kiểm tra thu hồi được 26,83 tỷ đồng (đạt 65,49%).

Việc bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tiếp tục được duy trì. Trong tháng 4, BHXH Thành phố đã thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho 61.199 lượt người thụ hưởng, bảo đảm việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 560.338 người với tổng số tiền 2.313,5 tỷ đồng. Bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho 945.410 lượt người.

Tại Hội nghị, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh trong tháng 5, các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm, tập trung bám sát các nhiệm vụ thu, thu nợ, phát triển đối tượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố và các Sở, ban, ngành; BHXH các quận, huyện tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu, thu nợ.

Giám đốc BHXH thành phố cũng đề nghị các đơn vị chú trọng tới việc rà soát đánh giá cán bộ, nâng cao vai trò trách nhiệm cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong thực thi công vụ; ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm việc.
Bài và ảnh T. Vân - B. Duy