$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 11-07-2019 | 10:23GMT+7

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Tăng cường tuyên truyền bảo vệ môi trường

TBV - Với mục tiêu xây dựng Mỹ Đức trở thành huyện phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, UBND huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản qui phạm liên quan.
Sau hai năm thực hiện, đến nay cả 22 xã, thị trấn trong huyện đã có qui hoạch bãi đổ rác thải với tổng diện tích 212.618 m2. Các xã Hợp Tiến, Tuy Lai, Lê Thanh đã có kế hoạch rà soát và bổ sung diện tích qui hoạch bãi rác cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Đến nay đã có 21 xã, thị trấn triển khai thực hiện các chương trình, đề án thu gom rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã mình (xã Xuy Xá chưa hoàn chỉnh đề án này). UBND huyện đã xây dựng qui hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Huyện cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ, giám sát các xã, thị trấn về việc chấp hành Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và Luật Bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các làng nghề trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy đã có 9/22 xã đổ rác đúng vị trí qui hoạch. Tổng diện tích bãi rác của 9 xã này là 55.248 m2. Trong đó xã An Mỹ có bãi rác được xây dựng theo đúng qui trình, có vật liệu lót chống thấm và đắp bờ bao cao, đúng qui chuẩn.
 

Mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật mang lại hiệu quả cao tại huyện Mỹ Đức.
 

Đối với công tác thu gom rác thải toàn huyện có 18/22 xã đã thành lập đội thu gom với 512 người đi vào hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Những người làm công tác thu gom được hưởng mức phụ cấpbình quân từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/người/tháng. Để giảm bớt sự ô nhiềm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra trong khu dân cư, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình trang trại chăn nuôi cách xa khu dân cư. Để xử lý rác thải hợp vệ sinh và có hiệu quả nhất, huyện đã vận động các hộ dân xây dựng các hầm biogas. Đây là mô hình kết hợp xử lý chất thải và tạo nguồn chất đốt. 

Đến hết năm 2008, trên địa bàn huyện đã xây dựng hoàn chỉnh 339 hầm biogas. Trong các năm tới sẽ tiếp tục cho xây dựng thêm nhiều hơn nữa. Hằng năm, ngân sách huyện và các xã đều dành kinh phí để phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Trong đó có hỗ trợ xây hầm biogas với kinh phí một triệu đồng/hầm. Riêng trong năm 2008, huyện đã hỗ trợ mỗi xã từ mười lăm đến hai mươi triệu đồng để khắc phục ô nhiễm môi trường do mưa lũ gây ra. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị thu gom và vận chuyển rác thải cho các xã, thị trấn. Tại khu du lịch chùa Hương, huyện giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hương Sơn, Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn tiến hành 3 đợt kiểm tra, giám sát hiện trạng môi trường. Đó là kiểm tra giám sát trước, trong và sau mùa lễ hội. Tiến hành lấy mẫu nước phân tích nhằm đánh giá chất lượng môi trường nước và đưa ra các phương pháp xử lý phù hợp, cả đối với rác thải.

Tất cả những hoạt động trên đã hạn chế, khắc phục ô nhiễm, từng bước nâng cao chất lượng môi trường trong sạch và sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để người dân thực sự có nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, cần đẩy mạnh và thường xuyên hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời kết hợp với việc giới thiệu các mô hình tiên tiến, các công nghệ xử lý môi trường hiệu quả… Thông qua các hoạt động này tạo dư luận xã hội lên án các hành vi gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, xây dựng nếp sống gần gũi với môi trường. Bên cạnh đó cần nâng cao hơn nữa, năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Hằng năm, tăng cường ngân sách cho sự nghiệp môi trường theo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chỉ như vậy mới có thể có một môi trường xanh - sạch - đẹp.
Thanh Hằng