$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 04-04-2019 | 10:57GMT+7

Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý về khoáng sản

TBV - UBND TP. Cần Thơ vừa có Văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2018.
Theo đó, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố, UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản, trong đó quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản để tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng được thực hiện kịp thời và thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT về tình hình cấp phép khai thác cát, số lượng phương tiện được phép khai thác cát trên địa bàn thành phố. Đồng thời, lồng ghép trách nhiệm của cơ quan chức năng, địa phương có liên quan trong việc quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định để tăng cường hơn nữa công tác quản lý khoáng sản và để người dân cùng tham gia giám sát, phản ảnh.

Trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản, Dự án quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản TP. Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND TP. Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 44 ngày 10/01/2018; đồng thời, việc công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản cũng được phê duyệt tại Quyết định số 1214 ngày 14/5/2018 của UBND TP. Cần Thơ.
 

Hoạt động khai thác cát trên sông Hậu luôn được các cơ quan chức năng của TP. Cần Thơ giám sát chặt chẽ.

Công tác cấp phép thăm dò khoáng sản; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Cần Thơ được thực hiện theo quy định. Năm 2018, TP. Cần Thơ đã ban hành các quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng, cấp 01 giấy phép thăm dò khoáng sản, gia hạn 02 giấy phép khai thác khoáng sản.

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản được quan tâm thực hiện, trong năm 2018, các ngành chức năng của địa phương đã kiểm tra phát hiện 15 vụ vận chuyển khoáng sản cát không có nguồn gốc hợp pháp, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 126 triệu đồng, tịch thu 3.900 m3 cát.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra tọa độ thả phao thực địa, vị trí giới hạn cắm bảng hiệu, phạm vi diện tích khai thác theo giấy phép đã cấp cũng như công suất, phương tiện khai thác đã được đăng ký hoạt động, khoảng cách khai thác cách bờ sông theo quy định cũng đã được thực hiện thường xuyên.

Đồng thời, các ngành chức năng đã rà soát, nhắc nhở để các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện kịp thời các nghĩa vụ tài chính theo quy định về tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, thuê mặt nước, phí bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

Kết quả thống kê từ Cục thuế TP. Cần Thơ cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền hơn 6,3 tỉ đồng, tổng số tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác thực hiện trên 1,3 tỉ đồng…
Bài và ảnh Lê Hùng