$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 19-03-2020 | 13:21GMT+7

Cà Mau: Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường

TBV - Phát triển các làng nghề nông thôn không chỉ góp phần duy trì nét đẹp truyền thống của xóm làng mà còn tạo việc làm ổn định, cải thiện thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế.
Theo Quyết định 1206/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 37 làng nghề. Thế nhưng, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện đến nay toàn tỉnh chỉ có khoảng 13 làng nghề.

Đan đát các sản phẩm từ trúc, tre là nghề truyền thống có bề dày khá lâu trên địa bàn huyện Thới Bình. Trải qua thời gian, nghề đan đát ở đây gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu, đầu ra… nên thời gian gần đây nhiều người đã thay đổi để phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Câu lạc bộ (CLB) dạy nghề đan đát cho người khuyết tật xã Tân Bằng là một điển hình tiêu biểu cho thấy sự năng động để thích ứng tồn tại và phát triển. CLB được thành lập vào tháng 6/2016, nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng, có công ăn việc làm phù hợp với sức khoẻ, ổn định cuộc sống. Khi mới thành lập, CLB chỉ khoảng 20 thành viên, đến nay đã hơn 50 người tham gia.
 

Làng nghề chế biến hải sản khô Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.
 

Nhóm làng nghề chế biến như tôm khô, cá khô khoai, mắm, ép chuối... là nhóm có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao từ khí thải, nước thải và chất thải rắn, bởi các làng nghề này hiện nay vẫn nhỏ lẻ, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, một bộ phận làng nghề người dân chưa ý thức về ô nhiễm môi trường. Trình độ lao động ở một số làng nghề còn thấp, hạn chế về vốn, không đủ kinh phí để trang bị hệ thống xử lý chất thải...

Kết quả kiểm tra của các cơ quan chuyên môn cho thấy, chất lượng môi trường hầu hết khu vực sản xuất trong các làng nghề đều không đạt tiêu chuẩn. Hiện nay, các làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải và rác thải.

Thấy được thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đã đưa ra giải pháp khắc phục là tăng cường công tác giám sát và thẩm định các kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động của các cơ sở sản xuất làng nghề có ảnh hưởng tới môi trường.
Tin và ảnh Nguyễn Phú