$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 10-04-2019 | 15:53GMT+7

Phú Thọ: Giải pháp thiết thực, hiệu quả tăng

TBV - Trên cơ sở kết quả hoạt động khuyến công đã đạt được trong 5 năm vừa qua, Sở Công Thương Phú Thọ đã xây dựng những mục tiêu, định hướng dài hơi cũng như giải pháp thiết thực nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động này.
Theo số liệu từ Sở Công Thương Phú Thọ, tổng kinh phí khuyến công của tỉnh giai đoạn 2014 -2018 là 27,459 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh (trung tâm) đã triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung khuyến công, qua đó thu hút tới 347,477 tỷ đồng vốn đối ứng từ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).

Trung tâm đã hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho 17 sản phẩm CNNT chủ yếu là các sản phẩm thuộc nhóm ngành nông, lâm sản, thực phẩm, cơ khí và vật liệu không nung; hỗ trợ thành lập 63 doanh nghiệp CNNT tại địa bàn các xã có điều kiện phát triển kinh tế- xã hội khó khăn; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 3 cụm công nghiệp….Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất là 2 trong những nội dung thu hút nhiều nguồn vốn đối ứng, đồng thời đạt hiệu quả nổi bật của khuyến công Phú Thọ. Cụ thể, trung tâm đã hỗ trợ 82 cơ sở CNNT thực hiện nội dung này, tập trung vào các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, sản phẩm phụ trợ và vật liệu xây dựng không nung, cơ khí. Qua triển khai, các mô hình đã thu hút và giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động địa phương với thu nhập bình quân 4-6 triệu đồng/người/tháng.
 

Đầu tư máy móc, thiết bị nhằm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Phú Thọ, các nội dung đã triển khai thiết thực, sát với nhu cầu thực tế góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế của các đối tượng thụ hưởng. Từ đó, lan tỏa hiệu quả, thu hút các cơ sở chủ động tiếp cận chính sách khuyến công.

Tuy nhiên, số lượng cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh khá nhiều, nhưng phần lớn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nguồn tài chính hạn hẹp, thường đầu tư cầm chừng, ảnh hưởng tới kế hoạch khuyến công. Nhận thức của người dân về việc chuyển đổi từ sản xuất hộ gia đình sang doanh nghiệp chưa cao, chưa mạnh dạn bỏ vốn đầu tư sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Công tác định hướng về ngành, nghề, mặt bằng sản xuất, thông tin thị trường… chưa sát sao. Đây cũng là những điểm nghẽn, ảnh hưởng tới sức lan tỏa của công tác khuyến công.

Dù vậy, trong kế hoạch công tác giai đoạn tới, Sở Công Thương Phú Thọ tiếp tục hướng đến các mục tiêu lớn. Trong đó, khuyến công là động lực chính thúc đẩy ngành CNNT tăng trưởng cao hơn tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp tỉnh, với 15%/năm, đạt 20.000 tỷ đồng. Trong 2 năm 2019-2020, đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp cho 100 học viên; hỗ trợ xây dựng 2-4 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ 24 cơ sở CNNT đầu tư mới, mở rộng quy mô sản xuất; hỗ trợ thành lập mới từ 25-30 doanh nghiệp CNNT…

Sở Công Thương sẽ bám sát, tháo gỡ những khó khăn phát sinh cho đơn vị thụ hưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư máy móc, thiết bị nhằm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn. Khuyến khích các huyện xây dựng kế hoạch khuyến công và dần hình thành nguồn kinh phí cấp huyện để thực hiện kế hoạch khuyến công tại địa phương.
Hải Linh/Báo Công thương