$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 15-08-2019 | 09:45GMT+7

Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Tập trung phát triển làng nghề, làng có nghề

TBV - Toàn huyện Thanh Thủy hiện có 9 làng nghề, làng có nghề. Trong đó, có 6 làng nghề và 3 làng có nghề đang duy trì hoạt động, tập trung chủ yếu các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản, sinh vật cảnh…
Năm 2018, tổng doanh thu từ làng nghề, làng có nghề đạt trên 24,1 tỷ đồng. Các làng nghề hình thành sản phẩm hàng hoá, xây dựng được thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc, được kết nối thành công tới các thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, một số làng nghề, làng có nghề trên địa bàn đang từng bước gắn với phát triển du lịch.

Được công nhận từ năm 2012, làng nghề sản xuất tương Bợ xã Thạch Đồng hiện có khoảng 40 gia đình duy trì nghề truyền thống với tổng sản lượng đạt khoảng 150.000 lít/năm, doanh thu bình quân hàng năm đạt hơn 2 tỷ đồng. Sản phẩm làng nghề sản xuất tương Bợ đang ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường, được triển khai truy xuất nguồn gốc, kết nối tiêu thụ thành công tại thị trường trong và ngoài tỉnh.

Sản xuất tương Bợ góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ làm nghề 
tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy.
 

Thực tế phát triển làng nghề, làng có nghề trên địa bàn huyện hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Tốc độ phát triển chậm, không đồng đều; chưa ổn định đầu ra cho sản phẩm; thu nhập bình quân lao động làng nghề chưa cao (trung bình ước đạt 3 triệu đồng/người/tháng). Nguyên nhân chủ yếu do sản xuất manh mún, quy mô nhỏ lẻ, một số vẫn mang tính tự phát; thiếu liên kết trong sản xuất giữa các hộ làm nghề, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Các hộ làm nghề sản xuất chủ yếu thủ công, chưa chú trọng đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ làm nghề, khả năng tiếp cận, ứng dựng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất còn hạn chế…

Để khắc phục những hạn chế trên, UBND huyện Thanh Thủy đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển làng nghề, làng có nghề trên địa bàn; tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực trạng phát triển nghề để có những giải pháp phát triển phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, đầu tư vào phát triển làng nghề. Khuyến khích các làng nghề đổi mới kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động làng nghề; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề gắn với phát triển du lịch… Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn sản xuất cho người làm nghề để khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh nói chung và tại các làng nghề, làng có nghề nói riêng nhằm tạo điều kiện đưa làng nghề, làng có nghề trên địa bàn huyện phát triển bền vững… 
Bài và ảnh Thùy Phương