$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 22-08-2019 | 10:28GMT+7

Huyện Sơn Dương (Tuyên Quang): Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm"

TBV - Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP) đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, huyện Sơn Dương đang huy động tối đa nguồn lực, nhân lực tập trung thực hiện Chương trình này với mục tiêu nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm nông lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, xây dựng một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp huyện, tỉnh, quốc gia theo chương trình OCOP.
Huyện Sơn Dương hiện có tổng sản phẩm OCOP trên địa bàn là 45 sản phẩm ở 32 xã, thị trấn. Trong đó, có 4 sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) là lợn thịt Đông Thọ, Chè xanh Phúc Ứng, Chè Ngân Sơn, chè xanh Minh Thanh. Sản phẩm đã được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa gồm 5 sản phẩm; gạo đặc sản Tân Trào, chè xanh Vĩnh Tân, Tinh bột sắn dây, tinh bột nghệ, rau thủy canh. Các sản phẩm hiện nay có trên thị trường tiêu thụ ổn định, liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp gồm 8 sản phẩm.

Để đạt Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP với 3 tiêu chí chính; đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; đánh giá khả năng tiếp thị sản phẩm; đánh giá chất lượng sản phẩm, huyện Sơn Dương đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP, nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm, nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh, triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh, đánh giá và xếp hạng sản phẩm, xúc tiến thương mại. Cùng với đó là tiến hành hỗ trợ tiêu chuẩn hóa về xây dựng nhãn hiệu đối với sản phẩm chưa được công nhận và cải tiến mẫu mã, bao bì, máy móc, trang thiết bị; đánh giá sản phẩm OCOP, tham gia hội chợ trong tỉnh, trong huyện.
 

Chế biến thảo dược tại xã Hợp Hòa.
 

Đến năm 2020, huyện Sơn Dương phấn đấu xây dựng sản phẩm chè Sơn Dương, bột sắn dây Sơn Dương trở thành sản phẩm chủ lực có quy mô cấp huyện. Tiêu chuẩn hóa 10 sản phẩm chủ lực của huyện bao gồm 5 sản phẩm thực phẩm gạo đặc sản Tân Trào, giò chả Tuấn Béo, Thịt lợi Sáng Nhung, Gà sạch Minh Tâm, dầu lạc Lâm Xuyên; 4 sản phẩm đồ uống Chè Vĩnh Tân, Tinh bột nghệ Tiến Phát, Chè xanh Trung Long, Tinh bột sắn dây thị trấn Sơn Dương và 1 sản phẩm thảo dược xã Hợp Hòa. Ngoài ra, mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm tổ chức phát triển sản xuất theo Chương trình OCOP với quy mô hàng hóa, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và các hộ gia đình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm tiến tới hoàn thiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm thành sản phẩm OCOP.

Thực hiện Chương trình OCOP, huyện Sơn Dương gắn Chương trình này với sản xuất nông nghiệp hữu cơ gạo, rau, chè. Năm 2019, huyện phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, đánh giá trực quan, lựa chọn 3 điểm thích hợp để xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ trên địa bàn. Huyện dự kiến chọn mô hình sản xuất chè hữu cơ với diện tích 3 ha tại HTX chè Ngân Sơn, Trung Long; Mô hình sản xuất rau an toàn 3 ha tại Thị trấn Sơn Dương; Mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Minh Thanh.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là chương trình phát triển kinh tế quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Bài và ảnh Hải Đăng