$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 28-11-2019 | 09:07GMT+7

Huyện Kbang (Gia Lai): Khai trương làng nghề đan truyền thống

TBV - Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Dịch vụ xã Tơ Tung, huyện Kbang đã tổ chức khai trương làng nghề đan truyền thống.

Làng nghề đan truyền thống góp phần tăng thu nhập cho xã viên và người dân trên địa bàn xã Tơ Tung.

Làng nghề có trên 30 thành viên, trong đó, vừa khôi phục, phát triển nghề đan lát truyền thống, vừa gia công sản phẩm ghế nhựa giả mây. Trước khi thành lập làng nghề, HTX đã tạo điều kiện cho 20 học viên đi đào tạo nghề gia công ở TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Sau đó các học viên này về truyền đạt, hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên còn lại. Làng nghề sẽ giúp tận dụng công lao động nhàn rỗi của các thành viên HTX và nhân dân trên địa bàn để có công ăn việc làm, tăng thu nhập.

Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ xã Tơ Tung được thành lập từ tháng 5/2018, với 9 thành viên ban đầu. Hiện nay số thành viên đã phát triển lên gần 40 người. HTX có 15 ngành nghề đăng ký kinh doanh về: chế biến nông sản sau thu hoạch; vận tải; trồng trọt; chăn nuôi; mua bán vật tư nông nghiệp… Việc khai trương thêm làng nghề đan truyền thống là một trong những hoạt động giúp mở rộng ngành nghề kinh doanh, tăng thu nhập cho xã viên và nhân dân trên địa bàn xã Tơ Tung.
Tin và ảnh Phạm Ngọc