$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 15-05-2019 | 10:46GMT+7

Hội nghị quán triệt sâu chu trình thực hiện chương trình OCOP tại Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

TBV - Ngày 14/5, huyện Thống Nhất đã tổ chức hội nghị quán triệt sâu chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP).

Ông Trần Quang Vinh- Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Thống Nhất

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lê Văn Gọi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn trình bày tổng quan về Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP); vai trò, ý nghĩa, mục tiêu của Chương trình OCOP; hướng dẫn về chu trình OCOP  từ việc đăng ký ý tưởng sản phẩm, xây dựng kế hoạch kinh doanh, đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại sản phẩm. Đồng thời gợi ý cho huyện Thống Nhất một số nội dung về cách thức, phương pháp và nhiệm vụ để triển khai hiệu quả Chương trình OCOP trong thời gian tới.
 

Ông Lê Văn Gọi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đồng Nai

Tại hội nghị các đại biểu cũng được quán triệt kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020. 

Theo đó, dự kiến sẽ có 14 sản phẩm tham gia chương trình OCOP 2019-2020; trong đó chọn 2-3 sản phẩm đặc trưng để chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, cụ thể: Nấm mèo (Công ty TNHH Thế giới Dinh dưỡng), Chuối sấy (Cơ sở Cường Hoa), Giò chả (vùng Kiệm Tân). 
 

Ông Nguyễn Văn Quang- Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất

Ðể thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện, lãnh đạo huyện Thống Nhất yêu cầu các cấp, các ngành và UBND các xã tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện, xác định đây là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn các chủ thể, tạo mô hình thông qua đó để quảng bá, giới thiệu sản phẩm; Cấp ủy tại địa phương tổ chức xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn định hướng đến năm 2025 để tập trung chỉ đạo; Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm trong đó ưu tiên các sản phẩm có thế mạnh, có lợi thế của từng địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng ban của huyện làm tốt việc xác định thương hiệu sản phẩm, gắn nhãn mác sản phẩm và chỉ dẫn địa lý sản phẩm...
Theo Sở NN&PTNT Đồng Nai