$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 19-09-2019 | 16:37GMT+7

Đại hội lần thứ I Hội Làng nghề mộc truyền thống thôn Đại Nghiệp

TBV - Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm của làng nghề, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm góp phần phát triển kinh tế trong làng nghề. Ban Vận động Hội Làng nghề mộc truyền thống thôn Đaị Nghiệp đã tổ chức Đại hôi Hội làng nghề lần lần thứ I , nhiệm kỳ (2019 – 2024) vào sáng nay.
Làng nghề mộc Đại Nghiệp là một làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống có từ lâu đời. Nghề truyền thống ở Đại Nghiệp đã có từ rất xa xưa, nhiều thế hệ thợ tài hoa của làng đã sản xuất đa dạng các sản phẩm mộc như sập gụ, tủ chè, bàn, ghế... Nhiều loại sản phẩm đặc sắc, quý giá từ đôi tay người thợ đã được cung tiến vua, dùng trong cung đình và các gia đình quyền quý.
 

Nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới là tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến phát triển làng nghề; là đầu mối phối hợp, liên kết giữa các hội viên; tiến hành xây dựng, quảng bá, hỗ trợ và chuyển giao công nghệ, ứng dụng KHKT cho hội viên trong phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường và du lịch,... Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Làng nghề mộc truyền thống thôn Đại Nghiệp phấn đấu duy trì, phát triển hội viên; đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động đào tạo, tham quan, học tập kinh nghiệm cho hội viên; tổ chức quảng bá, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các làng nghề; tìm kiếm các nguồn hỗ trợ, tài trợ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ mục đích phát triển làng nghề...
 

Tại Đại hội, các hội viên chính thức đã tiến hành lấy biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội gồm 13 ủy viên. Ông Hoàng Văn Luận được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Làng nghề mộc truyền thống thôn Đại Nghiệp nhiệm kỳ 2019-2024.
Tin và ảnh: Nguyễn Vân