$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 14-03-2019 | 13:33GMT+7

Bắc Kạn: Thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm

TBV - Năm 2019 tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) mặc dù mới được khởi động từ năm 2018 song đã có hiệu quả rõ rệt, tạo nên làn sóng mới trong phát triển kinh tế nông thôn tại tỉnh ta. Trong số 76 sản phẩm tham gia đề án, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đánh giá sản phẩm và lựa chọn 5 sản phẩm xếp hạng 4 sao, 32 sản phẩm đạt 3 sao OCOP. Những sản phẩm được xếp hạng cấp tỉnh đều là sản phẩm thế mạnh của địa phương, tiêu biểu như: gạo nếp Khẩu nua Lếch, gạo Bao thai Chợ Đồn, miến dong, tinh bột nghệ, chè shan tuyết, quýt Bắc Kạn… Sức hút từ Chương trình OCOP đã giúp địa phương nhìn nhận, tích cực sản xuất và định hướng cho các sản phẩm lợi thế vươn xa.

Tiếp đà thành công của chương trình, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình OCOP một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở theo chu kỳ hàng năm. Theo đó, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân phát triển sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực và củng cố, nâng cấp các sản phẩm tham gia OCOP năm 2018 và phát triển các sản phẩm đăng ký mới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh.
 

Lãnh đạo tỉnh tham quan gian trưng bày sản phẩm đạt 4 sao OCOP năm 2018.
 

Ông Nông Ngọc Huấn – Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh cho biết: “Đây là chương trình mới không chỉ với Bắc Kạn mà cả với các tỉnh, thành trên toàn quốc nhưng đã thu hút đông đảo các cơ sở sản xuất, hợp tác xã tại các địa phương trong tỉnh tham gia tích cực. Việc đánh giá và phân hạng sản phẩm sẽ tạo động lực cho các tổ chức kinh tế chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm lợi thế. Năm 2019, Chương trình OCOP Bắc Kạn sẽ tập trung phát triển sản phẩm, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia chương trình, chú trọng công tác xúc tiến thương mại cũng như công tác tuyên truyền để thực hiện hiệu quả và chất lượng đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Cũng theo Phó Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, một số giải pháp trọng tâm được đưa ra sau khi ban hành kế hoạch triển khai đó là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức kinh tế có sản phẩm tham gia; xúc tiến các hoạt động hỗ trợ phát triển ngành nghề, tư vấn phát triển sản phẩm, hoàn thiện bao bì, mẫu mã sản phẩm; hướng dẫn và tổ chức tốt việc lựa chọn, đánh giá, xếp hạng và công bố công nhận sản phẩm.

Theo kế hoạch, năm 2019 tỉnh Bắc Kạn sẽ thực hiện nâng cấp tất cả 45 các sản phẩm đã gắn sao OCOP, trong đó nâng cấp ít nhất 01 sản phẩm lên 5 sao, 16 sản phẩm lên 4 sao, 6 sản phẩm lên 3 sao; tiếp tục hoàn thiện 31 sản phẩm đã đăng ký tham gia trong năm 2018 để tổ chức đánh giá, xếp hạng trong năm 2019; phát triển ít nhất 25 sản phẩm mới. Đẩy mạnh phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, trong đó tư vấn, hỗ trợ tái cơ cấu 10 - 15 tổ chức kinh tế; mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất một tổ chức tham gia Chương trình OCOP năm 2019 dưới dạng tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp. Chú trọng công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu xây dựng 2 trung tâm giới thiệu sản phẩm trên địa bàn và 6 điểm bán hàng OCOP tại các huyện, thành phố./. 
 
Bài và ảnh Lê Trang