$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 08-07-2019 | 10:01GMT+7

Hà Nội: Kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng cao hơn cùng kỳ

TBV - Kinh tế - xã hội Thủ đô 6 tháng đầu năm 2019 đạt được kết quả toàn diện: Kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, GRDP tăng 7,21% (cùng kỳ 7,15%); thu ngân sách được đảm bảo (ước tăng 12,8% so cùng kỳ); môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI tăng 4 bậc, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố. An sinh xã hội đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững.
Sáng 8/7, tại Kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV, thay mặt UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của TP Hà Nội.

GRDP tăng 7,21%

Theo đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ; các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển. GRDP theo cách tính mới tăng 7,21% (cùng kỳ tăng 7,15%), trong đó: Dịch vụ tăng 6,66% (cùng kỳ tăng 7,12%); công nghiệp - xây dựng tăng 8,38%, (cùng kỳ tăng 7,88%). Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,82% (cùng kỳ tăng 6,86%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 10,7% (cùng kỳ tăng 12%).

Du lịch tiếp tục phát triển, khách du lịch ước đạt 14,4 triệu lượt, tăng 9,5% (cùng kỳ tăng 17,2%), trong đó, khách quốc tế 3,3 triệu lượt, tăng 10,6% (khách quốc tế có lưu trú 2,34 triệu lượt, tăng 7,8% (cùng kỳ tăng 23,6%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,8%.

TP đã chủ động và quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung bố trí kinh phí, huy động nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Ngoại trừ chăn nuôi lợn gặp khó khăn, chăn nuôi trâu, bò và gia cầm ổn định, quy mô và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ; sản xuất trồng trọt thuận lợi; lâm nghiệp, thủy sản phát triển tốt nên giá trị gia tăng nông, lâm và thủy sản vẫn duy trì tăng 1,15%.
 

 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng báo cáo tại kỳ họp
 

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm trước, hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2020. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển: Đầu tư nước ngoài ước đạt 5,3 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước; lũy kế tổng số vốn đạt 41,2 tỷ USD (4.850 dự án vốn đăng ký 34,2 tỷ USD, 1.850 lượt góp vốn mua cổ phần vốn đăng ký 7 tỷ USD); lũy kế vốn thực hiện đạt khoảng 20,5 tỷ USD (tỷ lệ đạt 49,7%).

Quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, tống số vốn đăng ký 12,6 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh vốn đầu tư 34 dự án, trong đó 25 dự án tăng vốn thêm 7,1 nghìn tỷ đồng. Đã cấp Giấy chứng nhận thành lập mới 13.690 doanh nghiệp, vốn đăng ký 143,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10% về số lượng doanh nghiêp và tăng 1 % vốn đăng ký so với cùng kỳ).

Các cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 132.134 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán (cùng kỳ đạt 50,4% dự toán), tăng 12,8% cùng kỳ, trong đó thu nội địa 122.425 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 33.818 tỷ đồng, tăng 9,1% cùng kỳ, đạt 33,5% dự toán (cùng kỳ đạt 32,7% dự toán), trong đó: Chi đầu tư phát triển 14.467 tỷ đồng, đạt 32,2% dự toán (cùng kỳ đạt 33,6% dự toán); Chi thường xuyên 19.338 tỷ đồng, đạt 40,7% dự toán.

Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 5,4% (cùng kỳ tăng 22,5%); nhập khẩu ước tăng 4,6% (cùng kỳ tăng 7,4%). Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, tăng 12,02% (cùng kỳ tăng 10,5%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước tăng 4,01%-4,07% (cùng kỳ là 3,4%).

Quản lý và phát triển đô thị chuyến biến tích cực

Các quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở được quan tâm đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng đô thị được duy trì tốt.

Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch theo diện tích đạt 86%. Đang triển khai lập quy hoạch phân khu tại Sóc Sơn, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sơn Tây và đô thị Hòa Lạc. Tố chức tốt phân luồng, quản lý phương tiện vận tải, đảm bảo lưu thông thông suốt. Xử lý được 05/33 điểm ùn tắc, tiếp tục thí điểm tổ chức giao thông tại 02/33 điểm và giải pháp xử lý các điểm còn lại.

Hệ thống hồ trên địa bàn tiếp tục được quan tâm cải tạo; vệ sinh môi trường được tổ chức tốt. Tiến hành thử nghiệm xử lý nước sông Tô Lịch và Hồ Tây theo công nghệ của Nhật Bản. Đã trồng thêm 166 nghìn cây đô thị và cây bóng mát; hoàn thành 96 tuyến/kế hoạch 177 tuyến phố. Tỷ lệ cấp nước sạch nông thôn đạt 57%. Phát triển nhà ở được quan tâm đầu tư.

Quản lý đất đai, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường

Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 30/30 quận, huyện, thị xã; thu đấu giá quyền sử dụng đất đạt 2.043 tỷ đồng (12,8% kế hoạch); cấp đất dịch vụ đến nay đạt tỷ lệ 69,34%; cấp Giấy chứng nhận đất đai cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 95,42%, nhà tái định cư đạt 96,72%, cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 29,47%, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đạt 99,21%.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm. Đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, công nhận 3 huyện Quốc Oai, Gia Lâm, Phúc Thọ đạt chuẩn NTM năm 2018; đồng thời 03 huyện Thạch Thất, Sóc Sơn, Chương Mỹ hoàn thiện các tiêu chí đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.
 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; công tác quản lý và phát triển các lễ hội được quan tâm toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh.

Đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế

Cải cách hành chính được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế; kỷ cương hành chính được củng cố; chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao.

Triển khai sâu rộng thực hiện chủ đề năm 2019 gắn với cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng. Chỉ số PAPI năm 2018 xếp thứ 54, tăng 2 bậc so với năm trước. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền (SIPAS) tăng 16 bậc. Tổ chức Hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thỉ đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng’'’ với khoảng 3.700 người, đến tận cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động đối ngoại tiếp tục được lãnh đạo TP quan tâm toàn diện, sâu rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại cần được quan tâm khắc phục như: Một số chỉ tiêu vẫn duy trì tăng khá nhưng đạt thấp hơn mức cùng kỳ. Chỉ số giá có xu hướng tăng cao hơn cùng kỳ. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện từ tháng 2/2019 đến nay và diễn biến ngày càng phức tạp, làm giảm 8,1% tổng đàn so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số PAPI năm 2018 tăng 2 bậc nhưng vẫn trong nhóm thấp nhất cả nước, trong đó có chỉ số thành phần mới được đưa vào xác định trong năm 2018 (Quản trị môi trường, Quản trị điện tử) đạt điểm số rất thấp. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công đầu tư xây dựng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất rừng tồn tại cũ chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới tuy chưa được xử lý giải quyết kịp thời triệt để.

Hiện tượng ùn ứ giao thông vân xảy ra tại các tuyến phố có công trình đang thi công, các tuyến xuyên tâm, tuyến tập trung nhiều các khu đô thị, cơ quan, trường học. Công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư còn bất cập về sửa chữa trang thiết bị sử dụng chung, thang máy, phòng cháy chữa cháy, chống thấm, dột, tranh chấp quỹ bảo trì...

Triển khai đồng bộ 8 giải pháp 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND TP tập trung vào 8 nhiệm vụ. Trong đó, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.
Đáng chú ý, để đạt mức tăng trưởng đề ra đầu năm là 7,4-7,6%, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cần đạt mức tăng trưởng từ 7,6-8%. UBND TP sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn, cụ thể như: Tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất, nhập khẩu; cấp nước sạch nông thôn; tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước sạch; công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; giao đất dịch vụ...

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP Hà Nội. Điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng chỉ tiêu về danh hiệu văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đối mới y tế cơ sở…
Theo KTĐT