$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 08-08-2019 | 14:39GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh: Thống nhất phương án sáp nhập cấp huyện, xã

TBV - Ngày 7/8, Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất nội dung Tờ trình số 2876 ngày 26-7-2019 của Sở Nội vụ về phương án về tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021.

Bản đồ hành chính thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối với đơn vị hành chính cấp huyện (24 quận, huyện) sẽ giữ nguyên như hiện nay, còn đối với đơn vị hành chính cấp xã có 9 trường hợp sáp nhập 2 phường thành 1 phường, 1 trường hợp sáp nhập 3 phường thành 1 phường. Cụ thể là:

Tại quận 2, phường An Khánh và Thủ Thiêm sẽ được sáp nhập thành phường mới có diện tích 3,25 km2 và 428.000 người; phường Bình Khánh và Bình An sẽ được sáp nhập thành một phường mới rộng 3,92 km2 và hơn 23.100 người.

Tại quận 3, phường 6, 7 và 8 sẽ được sáp nhập vào một phường mới với diện tích 2,20 km2 và hơn 36.700 người.

Tại quận 4, phường 2 và 5 được sáp nhập làm một phường mới với diện tích 0,35 km2 và 17.400 người; phường 12 và 13 được sáp nhập thành phường mới với diện tích 0,85 km2 và hơn 18.500 người.

Tại quận 5, phường 12 và 15 được sáp nhập thành phường mới với diện tích 0,57 km2 và hơn 17.300 người.

Tại quận 10, phường 2 và 3 được sáp nhập thành phường mới với diện tích 0,30 km2 và hơn 24.800 người.

Tại quận Phú Nhuận, phường 11 và 12 được sáp nhập thành phường mới với diện tích 0,39 km2 và hơn 15.500 người; phường 13 và 14 được sáp nhập thành phường mới rộng 0,29 km2 và hơn 16.600 người.

Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh nội dung báo cáo, tham mưu văn bản của UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.
Theo HNM