THÔNG BÁO

Thực hiện quyết định số 79/GP/BTTTT ngày 27/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển đổi từ báo Thời báo Làng nghề Việt sang Tạp chí điện tử Làng nghề Việt Nam. Từ ngày 01/04/2020 Thời báo Làng nghề Việt sẽ dừng hoạt động hai trang thông tin điện tử thoibaoviet.com.vn và baolangnghe.vn.
Tạp chí điện tử Làng nghề Việt Nam sẽ hoạt động trên website www.langngheviet.com.vn
Ban biên tập Tạp chí điện tử Làng nghề Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý độc giả biết để đồng hành cùng tạp chí trong thời gian tới.
Xin cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP